Messehagen

Boligen til direktøren i Fosdalens Bergverk.
Boligen til direktøren i Fosdalens Bergverk.

Messehagen er hagen til Messa, som er en praktvilla i Malm.  Dette var i mange år boligen til direktøren i Fosdalens Bergverk, som drev gruva i bygda.

Villaen ble satt opp på 1930-tallet og ligger vakkert til med utsyn over Beitstadfjorden. Direktøren for bergverket bodde her fram til 1946. Tidlig på 50-tallet ble huset gjort om til representasjonsbolig for bedriften.

Den svære tomten rommet både frukttrær og privat tennisbane, og hvert år ble funksjonærene ved bedriften invitert på juletilstelning i Messa. Men ingen arbeidere slapp inn hit. Først på 80-tallet fikk vanlige folk se hvordan det så ut inne i boligen.

Messa lå på østsida av Ressemelva, overfor Ressemlia der funksjonærene bodde i flotte eneboliger. På folkemunne ble lia kalt «Latterlia». På den andre sida av elva ble det bygget boliger til arbeiderne i Malmlia. Dette området ble kalt «Korea». Mens husmødre i Korea handlet på de lokale butikkene ble enkelte av funksjonærfruene kjørt med privatsjåfør til Trondheim på spesialhandel. Rundt 1960 betalte direktøren i bergverket rundt 80 kroner i leie for villaen sin og tjente 15.000 kroner mer i året enn statsministeren.

Gruvedriften påvirket altså lokalsamfunnet på mange vis. På 50-tallet jobbet det rekordmange i gruva, noe som ga bygda gode skatteinntekter. Det ble blant annet bygget en topp moderne skole og nytt samfunnshus og kulturlivet i bygda blomstret. Ved bergverkets 50-årsjubileum i 1956 ble det dekket til festmiddag for 1400 personer i et digert festtelt på skolegården og datidens storhet Leif Juster var blant de som sto for underholdningen.

I dag er direktørvillaen i privat eie. Ingen bor der, men bygget brukes blant annet til selskapeligheter.