Forfatteren

Rasmus Rohde

Rasmus Rohde har skrevet både tekst og musikk til «Eplene i Messehagen». Manuset er inspirert av bedriftsaviser fra Fosdalens Bergverk og flere intervjuer av gruvearbeidere og andre folk fra Malm, mange av intervjuene ble gjort av journalist og Malmbygg Hans Robertsen. «Eplene i Messehagen» er ikke en dokumentarisk framstilling av hvordan livet i Malm var på 50- og 60-tallet, men en historie om noe som kunne ha skjedd.

Rohde er musiker, tekstforfatter, komponist og dramatiker. Han har studert musikk og historie, og er utdannet manusforfatter fra Den Norske Filmskolen på Lillehammer.