Den travle, sta og gærne teatersjefen

Teatersjef Kjell Haugan spiller sjøl i "Eplene i Messehagen", i tillegg til å holde styr på alt og alle.

Teatersjef Kjell Haugan spiller sjøl i «Eplene i Messehagen», i tillegg til å holde styr på alt og alle.

Intervjuer Stig R. R. Fahring har tatt en prat med den sta og gærne teatersjefen, Kjell Haugan.

 

Fahring: Hvordan kom du med i det her teaterprosjektet te Evy ?

Kjell: Det va de lokale eieran som etter  forslag fra Arnulf Haga spurd mæ om å stå i spissen for å få te eitt gruveteater ut fra Evy sine tanka og plana.

Fahring: Kolles va stemninga i starten her i Malm ?

Kjell:Egentlig litt lunken. Det va mange som nok helst ville at historia måtte glemmes. Det va itjnå å vårrå stolt av, og da tenkt nok folk spesielt på konkursen og alt bråket rundt det.

Fahring: Kolles kom dåkk i gang da ?

Kjell: Det var flere som uavhengige av hverandre ha tanka og plana om å få te ein eller ainna dramatisering med utgangspunkt i gruvehistorien, men det var først med Evy sine plana at det virka realistisk å kunne få te nåkkå.  I mitt hode – og det stemt veldig bra med kolles det såg ut i Evy sitt hode – var det ikke snakk om å lage noe som skulle framvises et par tre kvelder oppå Samfet og ferdig med det. Nei her mått vi satse stort og etter å ha fått trampeklapp i eitt kommunestyremøte vinteren 2007 kom finansieringa på plass sånn at vi kunne gå videre med å få på plass eitt manus. Vi endte opp med å bestille både manus og musikk fra Rasmus Rohde, noe som viste seg å være veldig smart !

Fahring: Men å bestemme seg for ni forestillinger à 400 publikummere første året,var det gjennomtenkt ?

Kjell: Æ e gründer av natur da e heilhjerta satsing heilt naturlig når man tru sterkt på nå ! Og vi som først fekk lesa gjennom manuset til Rasmus Rohde såg fort at her va det eitt potensiale langt utover Malm sine grenser. Her vil æ spesielt nevne vår nåværende produksjonsleder Geir Wannebo som har verri sentral helt fra starten av og min høyre hånd i tykt og tynt disse åra. Uten hans hjelp og tro på prosjektet hadde det vært tilnærmet umulig å komme dit vi er i dag. Folk rista nok litt på haue av det vi la opp til, men etter hvert som vi fekk på plass Fylkeskommunen og de største sponsoran såg fleir og fleir at det her faktisk kunne bli bra.

Fahring: Du nevnte Arnulf Haga. Han har verri sentral for å få stykket opp å gå?

Kjell: Æ vil sei at det va ein heilt nødvendig suksessfaktor å knytte te sæ Arnulf Haga og Innspæll på Verdal. Dæm ha erfaringa og visste ka dæm hoill på med og e veldig flinke te å engasjere og inkludere.

Fahring: Og regijobben holdes innen familien ?

Kjell: Paul-Ottar har jo verri her i Malm og sett stykket fleire gonga og vi har diskutert evt rolle eller regijobb i fleire år. Heldigvis så takka han ja i år.

Fahring: Spillplassen er flytta og det bygges nytt amfi. Ryktan sei at det mangle både tillatelsa og finansiering. Kolles kommentar har du som teatersjef te det ?

Kjell: Gruveteateret har hatt og har avtale med både de private eieran – K.Thidemann AS – og Verran Utbyggingsselskap om leie av området.

Når vi beslutta å starte med det her anlegget i vinter i samarbeid med Haga Kreativ v/ Erlend Haga så laga vi eitt budsjett som viste ein total investering på ca kr 3 mill inkl eitt dugnadsanslag på ca kr 1,2 mill. I og med at situasjonen med eierforhold og ekspropriasjon va litt uoversiktlig, beslutta vi å bygge eitt midlertidig amfi inkl scene og vente med orkesterbygg. Heile amfiet e modulbasert og fullt mulig å demontere. I prinsippet akkurat som de tribunekonstruksjonan vi har hatt også ved tidligere oppsettinger, men da  bygd opp av stål. Når det gjelder finansiering forskutteres en god del, men vi har god tro om å få fullfinansiert et permanent anlegg når vi er ferdig med årets oppsetting.

Fahring: Føle du at folk e positiv te det her prosjektet ?

Kjell:Vi føle at heile Malm og Verran og også flere nabobygder står bak oss og det faktum at flere hundre er med i teateret på en eller annen måte synes vi er et godt bevis på det.

Fahring: Takk for praten og lykke til med årets oppsetting !

Kjell: Tusen takk ferr det. Æ vil avslutt med vårres Gruveteater-helsing: MØLLA GÅR !